Hos Lægdsgaard bygger vi på mange års erfaring, når vi udfører nedbrydningsopgaver og miljøsanering. Og vi bygger på miljøbevidsthed og ansvarlighed, uanset om vi skal nedrive ældre boliger eller industribygninger, eller vi skal miljøsanere og bidrage til renovering. Vi ved, hvordan miljøfarlige stoffer skal håndteres.

Vi har ekspertisen, og vi har det nødvendige materiel og udstyr til rådighed. Nedbrydning er et arbejdsfelt, der i de seneste år har udviklet sig meget. Teknologien er i udvikling, og nutiden har fokus på miljø, genindvinding og ressourceudnyttelse. Vi er på forkant, og vi kan løse opgaverne hele vejen fra nedrivning over sortering til bortkørsel.

Medlem af Dansk Byggeri
Byg Garanti

Asbestsanering – sikker og kontrolleret

Som asbestsanitør har vi ekspertisen, specialudstyr og specialuddannede medarbejdere, når asbest skal fjernes eller indkapsles, indendørs og udendørs. Vi gør vores forarbejde, vores folk arbejder med fuld beskyttelse, og vi afleverer området asbestfrit, rengjort og kontrolleret.

PCB sanering – efter alle kunstens regler

Fugematerialer med PCB kræver særlige arbejdsmetoder, når de skal fjernes ved nedrivning, renovering og miljøsanering. Vi har styr på procedurerne og respekt for opgaven. Vi fjerner materialet med det rigtige udstyr, og vi sørger for bortkørsel til sikker affaldsbehandling.
PCB er et blødgøringsmiddel der ofte har været anvendt i bl.a. fugematerialer og maling.

Blysanering – med fokus på sikkerhed

Når blyholdige materialer skal demonteres og fjernes fra bygninger, så har vi styr på opgaven hele vejen til fra forundersøgelse over rengøring til korrekt bortskaffelse. Hos Lægdsgaard lægger vi vægt på sikkerhed for både vores medarbejdere og for brugere af bygninger, der renoveres. Det indebærer også helbredskontrol af medarbejderne.

Kvalitetssikring og miljøhensyn
efter NMK 96 kontrolordning

Lægdsgaards Kvalitetssikringssystem er opbygget efter Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning, NMK 96. Den forpligter os til at foretage selektiv nedbrydning og sortering, så materialerne kan genbruges så godt og miljørigtigt som muligt.

Vi håndterer og bortskaffer nedbrydningsprodukter, så ressourcerne så kan udnyttes i genanvendelse. Denne affaldshåndtering dokumenterer vi omhyggeligt og efter gældende regler. Vores kvalitetsstyring sikrer i det hele taget, at vi arbejder ud fra aftaler, kvalitetsplaner og kontrolplaner med dokumentation.

Kontakt os for en snak eller et tilbud

Har du spørgsmål og opgaver, du gerne vil have et konkurrencedygtigt bud på, så ring 25 522 522 eller mail til [javascript protected email address].

Medlem af Dansk Byggeri
Byg Garanti